Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012

HIS WAY, Nadiaki

HIS WAY

So there's a guy
and the way he
looks at me
makes me smile.
And the way he speaks
makes me laugh.
The way he smells
makes me crazy.
The way he talks to me
makes me shy
And he touches me
makes me adore him
i love him!!!
Nadiaki Aigio

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου